Mr Nguyễn Trung Dũng

Mr Nguyễn Trung Dũng

Răng – Hàm – Mặt Chuyên Khoa II

Năm sinh: 20/06/1973

Tốt nghiệp Học Viện Quân Y

Trên 11 năm kinh nghiệm lâm sàng