Mr. Kiều Xuân Sinh

Mr. Kiều Xuân Sinh
Thạc sỹ - Bác sỹ chuyên khoa
 • Học vấn và kinh nghiệm

  Tốt nghiệp Đại Học Y Dược TP HCM

  Trên 20 năm kinh nghiệm nghề nghiệp

 • Nơi làm việc:

  Nha khoa thẩm mỹ World Smiles 

 • Kinh nghiệm:

  Trên 20 năm nghề nghiệp trong ngành nha khoa.

Trên 20 năm nghề nghiệp trong ngành nha khoa.